X
تبلیغات
زولا

هی فلانی ! زندگی شاید همین باشد!
یک فریب ساده و کوچک.
آن هم از دست عزیزی که؛ تو دنیا ر ا
جز برای او و جز با او نمی خواهی.
من گمانم زندگی باید همین باشد...


شعری از مرحوم مهدی اخوان ثالث