X
تبلیغات
زولا

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد ...


مصرع شعری از مرحوم حسین پناهی!***


مادرم خیلی دوستت دارم ...

هر چند تو خیلی زود از من دل کندی!!!

هر چند الان 1 ماهیست که تو را ندیده ام!!!

هر چند در دوران حیاتت نیز قدرت را ندانستم!!!


***


مادرم هنوز هم تو را پرستش می کنم ...

هر چند دیگر نمیتوانم سرم را هنگام سختی هایم روی پاهایت بگذارم!!!

هر چند وقتی درد و رنجی دارم دیگر کسی نیست که با حرفهایش مرا تسکین دهد!!!


***


مادرم من همیشه به یاد تو هستم ...

هر چند شاید دیگر نتوانم تو را حتی در خواب ببینم!!!

هر چند دیگر نمیتوانم با تو خاطره ای در ذهن خود ثبت کنم!!!


مادرم هرگز فراموشت نمی کنم امید آنکه روزی باز تو را ببینم حتی اگر در خوابم باشد...