X
تبلیغات
زولا

در خدمت خلق بندگی ما را کشت


وندر پی نان دوندگی ما را کشت

هم محنت روزگار و هم منت خلق


ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت