X
تبلیغات
زولا
زندگی خنثی ترین چیزیست که در زندگی تجربه کردم!!
نه خوبی هاش ماندگاره و نه بدی هاش!
نه حتی حافظه ی ما انسان ها...
زندگی همین بود؟