X
تبلیغات
رایتل
با چشمانم ساعت ها به تو خیره میشوم

... و هیچ بر زبان نمی آورم!

تا قلبم تمام حرفها را میزند!!

... نیازی به گشودن لبانم نیست!!